Predaj členského a povolenia na rok 2015.

Výbor MO SRZ Kúty oznamuje svojím členom, že další termín na zaplatenie členského a povolenia na rybolov na rok 2015 je
25. januára 2015 v rybárskej miestnosti v budove na Brnenskej ulici, bývalé zdravotné stredisko vedľa kvetinárstva Jazmína,
v čase od 14:00h do 16:00h.
Mimo stanovený termín sa členské a povolenie na rybolov na rok 2015 NEPREDÁVA!!!

Predaj členského a povolenia na rok 2015.

Výbor MO SRZ Kúty oznamuje svojím členom, že další termín na zaplatenie členského a povolenia na rybolov na rok 2015 je
18. januára 2015 v rybárskej miestnosti v budove na Brnenskej ulici, bývalé zdravorné stredisko vedľa kvetinárstva Jazmína, v čase od 14:00h do 16:00h. Mimo stanovený termín sa členské a povolenie na rok 2015 nepredáva!!!

Predaj členského a povolenia na rok 2015.

Výbor MO SRZ Kúty oznamuje svojím členom, že další termín na zaplatenie členského a povolenia na rybolov na rok 2015, je 
11. januára 2015 v rybárskej miestnosti v budove na Brnenskej ulici, bývalé zdravorné stredisko vedľa kvetinárstva Jazmína, v čase od 14:00h do 16:00h.
Mimo stanovený termín sa členské a povolenie na rok 2015 NEPREDÁVA!!!

Predaj členského a povolenia na rok 2015

Výbor MO SRZ Kúty oznamuje svojím členom, že dalšie dva termíny na zaplatenie "členského" a "povolenia na rybolov" na rok 2015 sú 4. januára a 11. januára 2015 v rybárskej miestnosti v budove na Brnenskej ulici, bývalé zdravorné stredisko vedla kvetinárstva Jazmína, vždy v čase od 14:00h do 16:00h. Mimo stanovený termín sa "členské" a "povolenie na rybolov" NEPREDÁVA!!!

Zmena členov výboru MO SRZ Kúty

Výbor MO SRZ Kúty oznamuje svojim členom že dňa 9.12.2014 prišlo k zmene pokladnika. Zo zdravotných dôvodov odstúpil pán Palkovič Anton a agendu pokladníka bude vykonávať pán Polák Peter. Zároveň sme pristúpili k doplneniu ďalšieho člena do výboru MO, nakoľko podľa uznesenia Výročnej členskej schôdze je stanovený počet členov výboru na deväť.

Predaj povoleniek na rok 2015

Výbor MO SRZ Kúty oznamuje členom, že dňa 28.12.2014 od 14,00 do 16,00 sa budú predávať povolenky na rok 2015 v budove na Brnenskej ulici ( bývalé zdravotné stredisko ). Pri platení povoleniek môžu členovia, ktorí už v roku 2014 nepôjdu loviť ryby, odovzdať spočítané a uzavreté povolenky na rok 2014.

Brigáda.

Výbor MO SRZ oznamuje že dňa 15.11.2014 bude brigáda na štrkovisku Drahy. Začiatok 8,00. Zo sebou si prineste hrable a náradie na úpravu brehov.

Zarybňovanie

Výbor MO SRZ Kúty oznamuje, že násada kapra bude na štrkoviská Drahy a Janíčky vypustená 19,10.2014 po 8,00 hod. Týmto termínom sa zároveň zakazuje lov kapra v uvedených revíroch.

Rybárske preteky ku dňu detí

MOSRZ Kúty oznamuje svojim členom, že dňa 31. 5. (sobota) sa konajú na štrkovisku Drahy na veľkom jazere detské rybárske preteky ku dňu MDD. Začiatok o 7:00 hod. Z tohto dôvodu je zákaz lovu pre ostatných členov zväzu. V tento deň bude lov povolený od 13.00 hod.

Brigáda MOSRZ

Miestna organizácia SRZ v Kútoch oznamuje svojim členom, že dňa 5. apríla sa uskutoční brigáda na štrkovisku DRAHY.
Začiatok brigády je o 8.00 hod. So sebou si prineste hrable, vidly, sekerky.

Prihlásenie