Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Výbor MO SRZ Kúty pozýva všetkých svojích členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 8. marca 2015 o 14:00h v zasadačke Obecného úradu v Kútoch.
 

Predaj členského a povolenia na rok 2015.

Výbor MO SRZ Kúty oznamuje svojím členom, že další termín na zaplatenie členského a povolenia na rybolov na rok 2015 je 
22. februára 2015 v rybárskej miestnosti v budove na Brnenskej ulici, bývalé zdravotné stredisko vedľa kvetinárstva Jazmína, 
v čase od 14:00h do 16:00h.
Mimo stanovený termín sa členské a povolenie na rok 2015 
NEPREDÁVA!!!

Predaj členského a povolenia na rok 2015.

Výbor MO SRZ Kúty oznamuje svojím členom, že další termín na zaplatenie členského a povolenia na rybolov na rok 2015 je 
8. februára 2015 v rybárskej miestnosti v budove na Brnenskej ulici, bývalé zdravotné stredisko vedľa kvetinárstva Jazmína, 
v čase od 14:00h do 16:00h.
Mimo stanovený termín sa členské a povolenie na rok 2015 
NEPREDÁVA!!!

Zbierka

Vážení priatelia, ako už určite viete,  dňa 28.1.2015 naše rady opustil po ťažkej chorobe člen  nášho rybárskeho združenia a člen stolnotenisového klubu, kamarát, Anton Palkovič (42), ktorý tu zanechal svoju manželku Lenku a dve maloleté deti. Táto udalosť je pre ňu a jej rodinu veľmi ťažká.

Predaj členského a povolenia na rok 2015.

Výbor MO SRZ Kúty oznamuje svojím členom, že další termín na zaplatenie členského a povolenia na rybolov na rok 2015 je
25. januára 2015 v rybárskej miestnosti v budove na Brnenskej ulici, bývalé zdravotné stredisko vedľa kvetinárstva Jazmína,
v čase od 14:00h do 16:00h.
Mimo stanovený termín sa členské a povolenie na rybolov na rok 2015 NEPREDÁVA!!!

Predaj členského a povolenia na rok 2015.

Výbor MO SRZ Kúty oznamuje svojím členom, že další termín na zaplatenie členského a povolenia na rybolov na rok 2015 je
18. januára 2015 v rybárskej miestnosti v budove na Brnenskej ulici, bývalé zdravotné stredisko vedľa kvetinárstva Jazmína, v čase od 14:00h do 16:00h. Mimo stanovený termín sa členské a povolenie na rok 2015 nepredáva!!!

Predaj členského a povolenia na rok 2015.

Výbor MO SRZ Kúty oznamuje svojím členom, že další termín na zaplatenie členského a povolenia na rybolov na rok 2015, je 
11. januára 2015 v rybárskej miestnosti v budove na Brnenskej ulici, bývalé zdravotné stredisko vedľa kvetinárstva Jazmína, v čase od 14:00h do 16:00h.
Mimo stanovený termín sa členské a povolenie na rok 2015 NEPREDÁVA!!!

Predaj členského a povolenia na rok 2015

Výbor MO SRZ Kúty oznamuje svojím členom, že dalšie dva termíny na zaplatenie "členského" a "povolenia na rybolov" na rok 2015 sú 4. januára a 11. januára 2015 v rybárskej miestnosti v budove na Brnenskej ulici, bývalé zdravotné stredisko vedla kvetinárstva Jazmína, vždy v čase od 14:00h do 16:00h. Mimo stanovený termín sa "členské" a "povolenie na rybolov" NEPREDÁVA!!!

Zmena členov výboru MO SRZ Kúty

Výbor MO SRZ Kúty oznamuje svojim členom že dňa 9.12.2014 prišlo k zmene pokladnika. Zo zdravotných dôvodov odstúpil pán Palkovič Anton a agendu pokladníka bude vykonávať pán Polák Peter. Zároveň sme pristúpili k doplneniu ďalšieho člena do výboru MO, nakoľko podľa uznesenia Výročnej členskej schôdze je stanovený počet členov výboru na deväť.

Predaj povoleniek na rok 2015

Výbor MO SRZ Kúty oznamuje členom, že dňa 28.12.2014 od 14,00 do 16,00 sa budú predávať povolenky na rok 2015 v budove na Brnenskej ulici ( bývalé zdravotné stredisko ). Pri platení povoleniek môžu členovia, ktorí už v roku 2014 nepôjdu loviť ryby, odovzdať spočítané a uzavreté povolenky na rok 2014.

Prihlásenie